Yoga voor volwassenen

Hatha yoga

Hatha yoga is de grondvorm van yoga, waaruit alle andere yogastijlen zijn ontstaan. Bij hatha yoga ligt de nadruk op asana (houding) en pranayama (adem). Hatha yoga gaat over balans. ‘Ha’ betekent zon en ‘tha’ betekent maan. De zon staat voor actie en de maan staat voor verinnerlijking. Deze twee energieën worden in balans gebracht. Dit betekent dat in een hatha yoga les afwisseling bestaat tussen actie en rust/naar binnen keren.

Het doel van het beoefenen van hatha yoga is het leren beheersen van je lichaam en je adem. Een hatha yoga les is daarom primair gericht op houdingen en ademhalingsoefeningen. Het gaat hierbij niet om het perfect uitvoeren van de yogahouding, maar om de ervaring van wat een houding met jou doet. Ik zal in een les dus niet rondlopen om te corrigeren. Wel geef ik aan hoe je een houding technisch kunt opbouwen en volhouden, in welke niveaus je een yogahouding kan uitvoeren en welke hulpmiddelen je eventueel daarbij zou kunnen gebruiken. Hierdoor kun jij zelf voelen hoe jij een houding het beste kan uitvoeren, zodat deze bij jouw lichaam op dat moment past.

De adem speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van de yogahoudingen, omdat de adem wordt gezien als de brug tussen lichaam en geest en de adem helpt jou om je yogahoudingen beter uit te voeren. De meeste houdingen worden daarom op de ademhaling uitgevoerd, bijvoorbeeld inademend omhoog en uitademend omlaag. Soms doe ik dit in de vorm van een flow, waardoor een reeks houdingen die je een aantal keer achter elkaar uitvoert dynamisch aanvoelt. Soms gebruik ik de adem juist in een statische houding om dieper in de houding te kunnen zakken en je aan de houding over te geven, waardoor je meer tot ontspanning komt.

Met behulp van muziek en mijn stem kun je gedurende de hele les tot rust komen. Dit versterk ik aan het einde van mijn les door je mee te nemen in een meditatie. Hierbij wissel ik diverse manieren van mediteren af, waaronder visualiseren en de bodyscan.

Mijn lessen kennen de volgende opbouw:
– Binnenkomst en ruimte voor gesprek of tot jezelf komen
– Aankomen/landen met een pranayama oefening
– Rustige warming-up
– Een wat krachtigere leskern
– Balansoefeningen
– Afbouwen naar meer rust
– Eindontspanning met meditatie en muziek
– Kopje thee drinken

Zie pagina ‘lestijden’ voor de actuele lestijden en locaties.